De eendenkooi

Toen eeuwen geleden, vooral in ons land, de eendenkooien als vang middel in gebruik kwamen, had met allang ervaren dat het mogelijk was eenden steeds naar een zelfde plaats te doen terugkeren door een rust gebied te creëren en door het regelmatig verstrekken van voer. Een vaste kern van voer of lokeenden trok vreemden soorten, eerste jaars vogels uit de omgeving en trekvogels uit het noorden en oosten van Europa aan. Zo dirigeerden men de lokeenden met hun wilde gevolg naar de vang pijpen, waarin tegenwind waaide. Dit in verband met het instinct van eenden om tegen de wind in te vliegen.
 
Wij kunnen aannemen, dat in al die eeuwen een hond als hulpmiddel is gebruikt. Want, in oude beschrijvingen over eendenkooien wordt nooit het gebruik van een hond als nieuwe uitvindinggesignaleerd, wel als een bekend gegeven. Door het vertonen van het hondje op de plaats, waar het voer voor de eenden werd gestrooid, leerde de lokeenden deze combinatie kennen. Wilde eenden, die zagen dat bij verschijning van dit "bewegende ding" een aantal stal eenden in deze richting begon te zwemmen, sloten zich hierbij aan en kwamen tenslotte de vang pijp binnen, samen met de lokeenden. Veel kooikers kunnen uit ervaring vertellen, hoe ook andere bewegende dingen onder het net of gaas van de vang pijp, grote aantrekkingskracht bleek tebeoefenen. Dat men steeds weer een hond gebruikte is meer gelegen in het feit dat die zich wat laat leren, zonder het geleerde weer te vergeten.
Tot ongeveer 30 jaar geleden bij een groot aantal kooikers navraag werd gedaan, welke factorenbepalend waren bij de keuze van een hond, kwemen diverse zaken aan het licht. De voorkeurwerd gegeven aan een hond met een lichte kleur. Donker gekleurd vormde een uitzondering. Zwart schrikt namelijk juist af voor eenden. De pluimstaart is het belangrijkste lok middel voor de eenden.
 
Kooikers zijn vaak erg gehecht aan hun honden. Niet alleen het halve jaar dat de jacht geopend Is, maar ook de dagelijkse omgang met de hond. Het kooikerhondje als specifieke soort biedt. Dan ook voor de kooikers dat gebruikshondje, dat aan alle eisen voldoet.